share! rate this site UPGRADE create website login
Zoomshare resources

KADIRI SUFI RIFAI ANSARI ROMA

Blog

Subscribe: Add to Google Add to My Yahoo! Subscribe in NewsGator Online Add to My AOL


Fri, 01 Aug 2008
Ko sail te avol ano tarikati ili ano Sufi?

Katar o Alah mora svako te daral o Allah vacarol kola kaj nidaran thaj ko ni besol talo emri e Allahesko si te avolen bari kazna. Insano nidjanaol dali ka avol puslo pire greskeca kaj cerdam predhodno golese o insano trubul te avole car karakteri te ladjal kotar o Allah. Allah dz.sa.hu. ni vacarda insanose kaj naj te pabol ane jag Dzehnnemosi thaj naj te oslobodile katar e jag e dzehnnemosi. Ali ma te gubi koja nada ko Allah kaj kera greske o hadisi vacarol”Kana insanao kerel greske baro si sar o svemir ili o (cainat)". Ali palem si o Allah milost pe amede. Ko cerol tevba pe amari cib znacilpe (pismaluko) kaj kerda greske- prehodno o Allah si kova kaj oprostil e greske. Pejgaberi vacarol ano jek hadisi "naj insano kaj ni gresisarde". Kova manus ko cerol greske a ni kerda tevba thaj ni djilabda dovava e Tevbaci naj turabi kova manus, si ano majbaro kufur-naj pacvalo?. Insano ako stalno gresil baro tereti ka avele pe ljesko trupi, thaj bare stete. Jek katar kala stete si katar o Allah bari kazna kaj o Allah naj te vodil paznaj pe kova manus e sura vakerol(El-A'raf ajet:99) “ DALI KOLA SAIN TE AVEN SIGURNO BI ALLAHESIRI KAZNA? KATAR E ALLAHESERI KAZNA NIDARAN NARODO KASE PROPAST KA AVOLE” Kava insano na kerol tevba(pismaluko) kova si znako kaj hasarda pi vijera Dini Islam thaj Imano. Goleskere kret so kerda greske mora te avel pismani te kerol tevba e Allahese te kera dovava molitva glasil: ”Ja Rabbi me sijum pogresniko kretedar kermage oprost. Ja Rabbi mugri greska naj bari katar ciro milos. Tu san milost pe ciro robb oprostiamege tu sijan milos Ja Rabbi. “ Kaja molba mora te avol katar e majbari dubina e Ilesi. Kova manus hohada kaj vakerol me kerav ibadeti namaz, thaj vakerol me dijem sadaka me kerdem (lacipe). Me kerav tovab svako rajt kova manus hohavel. O insano sode bud ibadeti kerda o sejtano si kova kaj hohavolje. O sejtano lajnetulah vacard e Devljese” KA PROPASTIV KOLE INSANO KAJ SI POKORNOST TUKE THAJ KAJ KERDA LACIPE TUTE. O ALLAH VAKERDA AKO TU SAI TE HOHAVE ME VIJERNIKO MUK AVEL CIRO MANUS” Golese e manusese o sejtano djalese ke djugale fikri hohadale, e manuse posle ka dicol kova manus koja buki kaj cerda lacipe ali uzalud o manus ka dikel koja greska kaj hohadale o sejtani ljant. thaj o manus ka avel ko propast. O Allah vacarda kaja sura (El- Kehf) “ DALI MAGEN TE MOTAVTUMEGE KOLA KAJ KEREN BARI STETE LEGIRI LACIMASKERE BUCA. KOLEGE KAJ SA LJEGO TRUD PE KAJ DUNJA SI HASARDE LEGI LACIMASKERE BUCI KAJ KERDE, THAJ LEGO ZIVOTO MISLINEN KAJ KEREN LACE BUCA NA NAKERENA” Kozom Tevbe sijamen: Sijamen ano Islamijeti trin (3) vreste Tevbe: a).Korkore tusa tevba. b). Tevba e Imamosa ani dzamija ili maskare skupa narodo c).Tevba e Mursides-kamil (ruhaniski sejho vodici po drom e tarikateskoro) a) tevba sai te kere korkore ako san iskreno ko ilo. b) tevba mora te cera vise. Kola promena ni kerdam nisto ako koja tevba ni dozivisarda o manus acile pe jek strana. c) Tevba si pismaluko te ave e Mursidesa te le lesko vast o palci o (baro-naj) thaj te kere be'jati ano din-alim Mursidi kamil kaj si poznato ano serijati thaj tarikati. Manuse sile dusmano (majbaro dusmano si e manusesko o sejtani) kaj ikalele katar o dromi e Allaheskoro. Trin vrste si kala dusmaja. Kola si: holano, garaduno,thaj najopasnije kova si kaj lesko nefsi si ego o Allah pe kaja sura vacarol (Sura Kaf: 16) “ AMEN KERDAM E INSANO THAJ DZANA AMEN SAVI VESVESA SILE E NEFSESI” Thaj vi aver sura vacarol: (Sura Jusuf:53) “ ME NI OPRAVDIV KOJA DUSA SE SI DJUGALI MI DUSA. MO GOSPODARI SI KAJ LPVA KAJ SI MILOST”. O nefsi ni dol kanika prednos golese o nefsi ni dol e manuse te prihvatil e Pejgabere ili Murside. O nefsi vakerol kaj e Poslanikora a.s. si insanora sar amen a vi o Pejgaberi. Kova si nefsi kaj vacarol si but tesko te prihvati jece Murside. Vacaren isto si kola pejgaberege kaj si normaln manus isto sar amen. Nidzagle kaj e Pejgabera ano illo siilen svetlo cisto nur si ano ilo sar o dijamati e sura vacarol (Sura: El- Ahzab: 45,46) “E PEJGABEREN AMEN BICALDAM SAR SVEDOKORA THAJ TE ANEN RADOSNE HABERA. SAR JEK POSLANIKO TE OPOMINIL VAKEROLEGE, TE KEREN PE ALLAHESKERI NAREDJENJE TE AKAREN PE ALLAHESKORO DRUMI SAR JEK SVETLO KAJ SIJAIL NURI” Mursidi duhovno drom kola si varisora(varid) naslednikora Resulese. Ljego ilo spoznail, thaj silen ljubav kova ljubav si magneti e iljsko ko Mursidi gola ko magen e Allahe ljego illo crdolen te pason,e Mursidese ali kola manus von si insanora, a na manus. Kala duj primor: - muttekije-kaj si pacvale, muhsini- kaj kern robb e Allahese. Drugi primer si neprijatelji si o sejtano. Ljesko neprijatelji dicolpe ocigledno golese naj potreba te objasni. Treci primer: si co amal Pejgaberi vacarda” O INSANO SI PE VIJERA THAJ VI PRIJATELJI” O insano naj svijesno sode si kaj o personi o manus ( ano batin si spoznaja kaj si razlika MANUS, thaj INSANO) personalno osobine e manusesi thaj, prijatelji amal. Kola dusmaja si naoruzane te keren djugale buca. Tu personali najtu fukcija dovoljno te aven pobedniko pe ciro amal a kaova si (co nefsi). Pe kova prijatelji amaro sijamen po nekad potreba te avolamen majbut snaga ane vijera islam zuralo thaj stabilan. Ako sijamne koja fukcija kola prijatelj co amal ka aven protiv sar co dusmano (sejtano) te ikle adar ljeskiri vasta tahj posto si e Allahesko pomoc. Golese mora te avolamege te dodaji snaga nekoga ko si vjerniko-dinsko islamsko tarikasko ili te vakera batin batin thaj kaj, si kova stabilan kova insano si Mursid podrska te avelamen protiv kola dusmaja (sejtanora lja.). Posto si e Allaheskoro milost thaj pomoc ljestar. O Allah dzanol amaro stanje, o Allah bicalada Resule a.s. pe Kaja dunjaja picalda te aven e muslimajen pomogacora, a kola si “ascera (vonjikora)o hadisi vakero “GOLESE MORA TE KORISTI KOJA PODRSKA ALLAHESKERE VONJIKONEN E PEJGABERESE NASLEDNIKORA” o Allah vakerda te arakelamn katar o drumi e sejtaneskoro. Allah inshallah teni ulavelamen katar o drumi razija e Allaheseri. Amari zelja si thaj zadatak e Allahesere vonjikora te pomozinamen katar kola dusmaja. Allah dz. sh. hu piren vonjikoren specijalno naoruzisarad te pomozinamen kolen ko kerde iskreno Tevba. Ko si Vonjikora e Allahese? Allahese ascera si Mursidi-kamil kaj si potpuni insano. Mursidi si nasledniko e Poslanikosko a.s. Po drom e spiritul(duhovno) thaj sar vodici. Potpuni dinskih alimi(posto si djagle thaj poznato ano zahirske nauke). Fik batiski ileskoro stanje thaj skala Pe kava zadatak si te aracen o serijatski-din sunnet tahj tarikasko . Pitanje si sar ka prepoznaji e Allaheskere Vonjikora (ascera),? kana dicolen o manus odmah kujtipe ko Allah dz.s.hu. Pusen ko si Allahesere evlijora, Muhammed s.v.s. Thaj vakerol “IZA RUU ZUKIRELLAH”- (kana dicenamen o manus kujtilpe ko zikrlah). O tefsir e Kur'anosko vacarol katar kava zikurllah ibn Kesir tumacil ke sura Junus;62) “ KOLA MANUS KAJ SI ANO GAFLETII VON POSETIPE PO ALLAH.” von idjaren e ma'niveski hejbeta(spirtosko dostojanstvo). Kava si milost katar o Allah thaj dell vov kase vov madjell ma'niveski hejbet. Kana dicen e vonjikonen e Allaheskere nesvest sile postovanje prema o Allah. Mursidora si kola kaj si po dnevni zivot e buca kaj keren ibadeti thaj si uvek si po asaipe ili ne raspolozeno soske si o Mursidi neraspolozeno kana arakadol tusa ali na kret e Mursida sosk kola si samo sejhora naj vazdime e perdave te dikel e manuseskere osobine? Kova si Mursidi kaj dicol tute kola djugale buca, i po kava sveto dikel so desilpe ali najle muj te vacarel po emri e Allaheskoro. O Mursidi nikada naj tuzno naj holanipe mora te avol o Mursidi kovlo sar o sudzeri a mozda hem maj kovlo, gja vakeren e knjige kaj o Poslaniko si kaj prenosil. Kolen kas silen illo te dicen e Murside kolego illo si upecatljivo ko Allah tha ko Mursidi si thaj svedokora si kaj si o Mursidi -kamil vonjiko e Allaheskoro. Sar ka dobi podrska protiv kola dusmaja (sejtano)? Podrska ka dobi kana ka da be'jati ko Mursidi kava bejati ka da kana ka kera zijareti(poseta) e Murside ako najamen mogucnosti te posetile ako arakadilan ljese “Vekilesa”(zastupniko)vov si po zadatak katar o Mursidi te zastupile. Ali te djane kaj (o vekili najle nikakav ma'neviski stepen vov si samo zastupniko te kerol be'jati thaj te motol e sartora te dol jek muridi ano tarikato jek muhibi, muridi ili dervisi npr.) Mora te vakerel koja recitacija so vakerel o vekili ohto(8) sartora, kala lafor si kaj koristil vi o Mursidi ruhanski kaj si podrska katar o Allaah thaj kotar Mursidi. Kova ko avel te posetil e murside mora te avel svesan pire buceca kaj si slabo ko ilo? thaj avilo te kerol tevba ko mursidi ili vekili. Kaj podrska ko ilo kaj si slabo, o manus mora te avol ko mursidi ili ko vekili trupesa ili ilesa thaj te motol kova slabost piro. Isto sar jek manus kana si ane bolnica nasvalo thaj lezil ko kreveti ljesi godji si sar te sastol ubrzo aver cilj nanelje samo, sar te resel dji ko sastipe. Ako kova posetioci kaj avel ko Mursidi ili vekili dzugalo miso dali ka pomozil ili si pravdicno kova bej”ati kaj dol jek Mursidi kova misao naj te, postignil koja zelja ili cilj kaj sile ko Bej'ati. Thaj naj te primil iljaci (iljesko) te sastol. Kana dja ko mursidi mora te avoltu ljesi snaga te ave ko lesko ilo thaj ciro jek, ako najtu kova tu ni lan pravilno Bej'ati. Sar ka le o vast ko ciro Mursidi Prvo mora amaro vas te lol e Mursidesko vast (ka icare ljesko naj o baro ko vast) thaj te keren baska tevba pe kaja dunja so kerdan greske ka ha sovli teni ponovilepe kola greske o Allah inshalla te aracolamen katar kola djugale buka. Pala tevba mora obavezno te koja rat kaj kerdan tevba mora te le upustvo ( a kova upustvo si zikri tespih) kova si o ilaco ili o iljaco e ilesko. Molima tumege te ljen pazljivo katar tumaro Mursidi ili vekili upustvo kaj znacil zikri ilesa. Ka dobi te kere namazi nocni duj rekati farzi (racako) akardol “TEHEDZDZUD KOVA STANJE SI KAJ MORA TE USTE KOTAR O MERIPE KANA SOVENA KRET O MAHLUKATI A TU KERE IBADETI KOVA SIMBOLIRIL PROZIVLJIVANJE TE USTE KOTAR O MERIPE” ateri ce ilese tu sijan vlasniko thaj kret ciredje misle te aven cisto. Ateri mora te prihvati vi o zikri kaj akare e Allahe ljese alavesa. Kava zikri kaj akare e Devle sile ljeskoro kljuco thaj lozika (sifra) kaj putarol e illese jaka. Golese ljen tumaro upustvo iljaco keren odmah goja raci zikri kaj djatumen tumaro mursidi ili vekili. napr. "Ekstakfurllah"? (pokajanje) Iljesko kljuco ? si kola kao za pocetnike muhibora dobin sledece iljaco e iljesko zikri: 1. La Ilahe Illa Allah -Naj o Doll samo Allah hz. Hasan. i hz. Husen 2. Allah- E Allahesko allavi 3. Hu- Bi merimasko samo Allah si- Vakerdam kaj si ki tevba? ohto (8) buca serijasko e tevba kola si: prvo abdesi, gusula, istihare, namazi ka vakeren mujesa 3x droma tevbe istigfara, ka gilaben fatiha, ka razmislin sar ka muken kaja dunaj merimaske(ili te naken kaja dunaja), thaj te aven iljesa ke tumaro Mursidi te keren rabita. Ako u slucanjo ni kerden kala buca tumare sejhosa nastin te aven ano tarikato ili te den ano tarikato soske naj te dobin maneviski podrska katar o sejho. Ka objasni inasalah so si ma'nevijski. So si Ma'nevijska? Ako lam e mursidesko vast ili (vekilesko) vast thaj djam be'jati vakerdam tevba safar podrska kolesa avelamge, borba protiv ma'nevijeski dusman (sejtano)? Kova si kaj la e mursidesko va thaj kerda tevba thaj kerda ohto(8) sartora ka primitil kaj ljubav katar kaja dunjaj crdoltu, naj maj thaj ljubav prema dunajan svetko(cijeli svet) mrznaj, losne buca kaj sale najle maj, ljesko ponasanje menjisalo kret. Kova insano ka dicol kaj menjisajlo. Ka dozivljil kaj maskare amal e pral ljesko krugo ponasanje kavel drukcije ponasnje. Lesstar ka len primer sar menjisajlo kava insano gja?. Kova insano ka kerdol kovlo tha saburdjija. Ano ljskoro illo ka avolje hem majbut ljubav ko Allah ko Mursidi. Lesko ibadeti ka kerdol guglo thaj maj guglo sar o avdzin. Agja isto kana ka kerel zikri ka avelese guglo sar o avdzin (med) ka dike kaj situ pozetivne promen, e Allahesere bereketora asarol kret e ma'nevijski funkcije(snaga). O Allah preko Mursida dji ke Muhibora, Muridora, Salikora(dervis) bicalol o Allah amedje pire poklonora. Kala buca ko Zahiri snaga ni promenilpe nastin te promenipe. Sijamen bud (vajzovi,dersora, savjetora) kaj akaren e narodo ano zahirin thaj vakere protiv o batin. E zahira asune thaj keren namazi ali kola manus asunene(vajzora,dersora, savjetora kotar o batin) ali na zalost ljede naj promen. Kana o dzemati iklen adar dzamiaj ili tekija kaj asude o vajzi,dersora,savjetora bistaren so vakerdilo ane dzamija thaj ane tekija kova vajzi,dersi yahj savjetora kaj asude. Kan bi o Allah te del snaga e zahiren kova ljego illo be vazdole katar o soiba katar o gafleti ljego bi illo promenilape. Kret kava motolamege so thaj savi fukcija si e Murside kaj, si von vonjikora e Allahes kova aktivnos si kaj, o illo te ustol katar o gafljeti ili sojiba. Pe kava dicolpe kaj kret asarol specificna snaga(fucija)kaj si e tesarrufa. Sar kret e drzave kaj sile oruzje pe ascere kaj aracen koja drzava. Golese o Allah sile snaga a sile vi oruzje. Agja isto ma'neviski (Mursiden) sila oruzje, a takodje ma'nevijski sile thaj duhovni oruzje ne vidljevi (duh)meleko ali silen snaga fukcija, e Allaheskoro lacipe. Amaro illo thaj e Mursidesko acarol o ilo (primitil) dali sijamen kola, manus kaj daran te keren tevba?. Ano kava zamano amare pral darn te ljen vas ke jek mursidi ili vekili te keren tevba te aven pagle ko Mursidi. Kova razlog si kotar o sejtani ljanetulah kaj daran kotr o sejtano a na kotar o Allah. Kola pral zahira ko illo acaren daraipe. Kola zahirola naj sigurno dali posle tevba kaj dja o lafi e sovli ko imamo ili mursidi dali o manus ka icarol koja tevba sovli kola manus gja mislin. Hajde ka muka kola buca, ali o manusesko pokajanje kaj kerda greska, bistarda bare grehora kaj nikada o Allah naj te oprostil vi ako nakel e dunja. (merel) Kova manus na madjol te kerol tevba ako si muslimani? Kova kaj kerda tevba daral te kerol maj greske. Goleske dzanel kaj si pouzdano te dzanola e, Murside thaj podrska kaj avel lestar. Pe aver strana kola kaj naj lace obavesteno. Penen so ka djav me te kerav tevba kana ka cerav isto greske mozda ka lav hem majbari kazna thaj majbari steta se kaj sama?. Gova manus najle laco obavesatj katar o sejho, a na katr o Mursidi thaj katar ma'nevijskoj podrska kaj avel ljestar licno. Kova manus kaj kerda predhodna greska probisarad koja tuga zalin te keren isto fatlano glupa greska se ka rzgal 30 bes ako na i vise zavisin katar e babalara kozom bes ka pirol te avel dzi ke povrsina. Koja ista greska tevba kaj akardol greska. “ Hemcacutni insanosi tevba te dozivil barem pozetivne promjene” Kola kaj kerde tevba thaj ni osetisarde nista promenljivo ano agluno hapao(korak) ma te avel tuzno sose o Allah djanolen majlace ljego ilo von si pasa o Allah ka odgovoriledje. Pala e tevba kana o insana avaol zuralo vov odvratil koja grska kaj kerda hemcacutni. Kova insano kaj kerda tevba nikada vise naj te irilpe pe kola greske hemcacutni sose djanel savi muke sale nikada naj te zelil kola greske te ponovipe thaj kur teni vise ponovipe lese zelje. Golese e Sura( El-Hudzurat vakerel: 7,8 vacrel)” O ALLAH KERDA TE AVOLTUMEN DJAGLIPE ILMI THAJ KERDA TUMEN LACO ILO, A KOLEN KAJ NAJlLEN PACVALE NEVJERNIKORA KOLEN KERDA O ALLAH TENI PACAN NEVJERNIKORA, KERDE BARO GREHO THAJ NAJ TESLIMIJETI. KOLA KAJ SI PE ALLAHESKORO DROMI. O LACIPE ALLAHESKORO SI LJESKORO ”. Kola manus ili insaja kaj kerde teba ka avolege zalosno kaj nikerde jos vi aglal koja tevba makar te keren garadune tevba. O insano trubul te daral kotar e grehora, a na katar e tevba se e tevba col tumen po, laco dromi e Allaheskoro ma'nevijski illeskoro spirto kaj bijadol nevo ruhi. Madaran kotar o dromi e tarikatesko dromi si sar karavani ko avel pe kava karavani o Mursidi molilpe tumege ko Allah" Penol Jarabi ikalendar kova cufuri a putarledze ce klicosa ljego ilo" Tevba e Mursidesa? Tevba thaj istifar naj jek. Istigfar si te rode hallaluko(oprost), a tevba si jek baro pojam. Tevba si kaj o manus promenilpe ano insaluko. Tevba si duhovno ozivljanje srca. Tevba si kaj te djane te iritu ano vijerstvo thaj te muce djugale buca thaj te muce o lose drustvo prijateljsko. Tevba si te iritu pe Allaheskoro lafi thaj bucasa. Tevba si stalno te ave ane borba ce nefsesa, te ikle dji ko maj, cikno losno dijelo kaj satu predhodno thaj, bucasa ateri kan ka ikle kotar kola lose buca ka avoltu insanluko Koja smirena dusa kaj si zadovoljna ko Allah Tevba si znaci jek djelo iljesko, trupesko thaj cibakoro. Tevba zahiri: si zajedno e dzematesa te avoljen snaga kole predhodno grehora kaj cerda thaj greske Kaja tevba bi dzematesko(skupa ljudi) naj snaga. Golese o Allah rodol e pacvaljen kaj pacan ko Allah te avolen zajednicka tevba. Pe kava nacin postignin baro uspeh(sura Nur:31) vakerol: “KRET KOLA E PACAVLE VIJERNIKORA TUMEN KERDON TURAB E DEVLJESE TE AVOLTUMEN KOJA ZELJA KAJ MADJEN”(sura Nur:31) isto vi aver sura vakerol: “ E VIJRTNIKORA DARAN KATAR O ALLAH THAJ TE AVEN KOLECA KAJ SI PACVALE(ISKRENI)”(tevba:119) Kava be'jati e mursidesa si jek prakasa katar o poslaniko ano kova zamanokana sa o poslaniko a.s. thaj ano zamano pravdina e halifonedji. Kova be'jati vacaren ane sura Feth thaj sura Mumtehine. But si hadisora kaj vacaren kaj mora te keren be'jati ano hadisi postojil kola kaj ni cerde ane kaj dunaj vi kaj mulo(mulo) bi be'jatesko naklo sar dzahili ljesko meribe si sar neznalica. Kova kaj naj iljesa paglo ko Allah. Kova illo si te avol kaj te iklol adar o insaluko. Golese kola e Devljeskoro milost mukla pe ljegoro illo. Ano hadis ni vacarol ako o manus merol kaj ni dja be"jati bi be'jatesko nacol sar jek ne vjerniko. Kava objasnjenj si o manus kaj si sar neznalica kova kaj ni dja bejati ili tako zvano tevba but si zori te kerdol insano. Kova manus naj te upoznajil ruhaniski svijet thaj ljeskoro lacipe kaj djale o Allah. O manus sail korkore pesa te indjarol pe disave sfere islamsko thaj imaasko, ali bi be'jatesko pe disave sfer o insano naj pe disave buca. Svako muslimano ivile te avole vodici mursidi sose bi e mursidesko vast(ruka). Kova manus kaj si korkore nastil te avol ke spoznaje hadisi vakerol “VI O ALIMI SI POTREBA E EVLIJASKO VAST SOSE VON BI VODICESKO THAJ BI DRITAKO (SVETLO) ANO I'LO NAJLE ILMI” “ dali o manus mislil kova sejho dali si katar e roja mursidi dali kova mursidi sile veza serijatesa thaj kur'anosa te dzilabol Arapski. Dali kova sejho sile ovlascenej kaj dja ispit sa starne mesihada zidar tarikata ke 7 Sejhora 3 Hodzoora kaj si katar o serijati ispit thaj efta (7) tarikatoske sehora. A vi okaola sehora kaj silen nasljestvo dali silen potvrdjeno kaj si sehora na osnovu cega thaj sar? mora te vacrav kaj samo disave sejhora silen samo na papir ali kova papiri si razlika si duj ....” “Kola sehora mora te dzanen ke kola Mursidora kaj si nasljestvo tako zvano "kolena na kolena" o vast po vas. Katar o Resuli a.s. cak e asabora ljeskere kerde tevba ali “individualno” neko i neko kotar e asabora samo avile ko resuli te icaren kova oprost. Kova si kaj cide (skartisarde) o drom e dicipasko e mursidesko drom thaj ilesko. Golese si e (Sura Nisa:64) vakerel” AMEN BICALADAM SVAKONE POSLANIKO GOLESE TE AVEN TALO ALLAHESKO EMRI TE AVEN PISMALUKO. A KOLA KO KERDE KORKORI PESE GRESKE TE AVEN TUTE TE MOLIN E ALLAHE TE OPROSTILEDZE TE ZAMOLIN E PEJGABERE O ALLAH TE OPROSTILEDJE O ALLAH SI GOLESE KAJ PRIMOL LJEGERI TEVBA PISMALUKO THAJ SI MILOST.” Sar mora te icare ci tevba? Te icare koja tevba kaj djan ko mursidi mora te ave ano pandz(5)obaveze a kola si: 1.Te poseti ce murside. 2. Te izbori laco drustvo, 3.te ave prisutno ko sohabeti, hatma, evradi serif, mevlud, i kelimi tevhid, 4. Te kere rabita ce murside u toku namaz , 5. Zikri te kere thaj virdi. 1. te poseti ce murside? O muridi mora te ositil stalno thaj te avole zelja te posetil pe murside. Mora te zivil kolas pika(ili tako zvana tacka) te arakadol pe mursidesa: jek drom makar ano kurko, jek drom ano con, ili jek drom ano bes. Kola kaj nastin te posetin pe murside silen problemi ili o mursidi dur besol sar napr.Amerika thaj Evropa, o Allah ka col kova pe lede rahmeti te aven strpljivi thaj ka col o allah strpljenje te arakadol te omogucil ljedzi posjeta amin. 2.Te biro o drustvo? O muridi ka nastavil te avol ko drustvo koleca kaj kerde vivon predhodna tevba thaj te druzilpe ljeca so maj but. Kava hadisi vacarol.”O MANUS SI ANE VIJERA ANO PRIJATESTVO”. Golese o manus ano majbaro drustvo mora te ave koleca kaj kerde tevba pismaluko. 3. Te ave uvek prisutan ko sohabeti hatma, evradi serif, mevludi, kelimi tevhi itd.? Isto o muridi mora te nastavi te avol makar jek drom ano kurko(nedelja) po sohabeti, mevludi hatma evradi serif itd.. Po mogucnosti te sicon na pamet evradi serif thaj muhabeti sode o sehora dolen na maj but se o Mursidi dzanel sode jek prala mora te dzanol muhabeti. 4.Te kere ce Mursidesa rabbita? E rabita moar te svati sar si pravilno se but dzene e pral ni svatin si greska. Svako bih manus volil te avol ki rabbita? Ano mislima veza kaj situmen ano nesto amen sam svako dzive ke koja rabita. Nekase si o ilo paglo ki buki, nekase si ke karijera, nekasi ko nasvalipe thaj vi aver.. Rabita ano Tesavvufi razumilpe thaj te paglo pala neko kaj te vodiltu te misli ko Allah, kova hadisi vacardam vi aglal' kaj si e evlijora kola kaj posetin e manusen po Allah dz. sa. hu. Ake jek primer so znacilpe rabbita” rabita podrazumilpe te pade co ilo ko co mursidi kaj si pravi vodici kaj avilo dzi ko Allah kova mursidi kova stepen si e Allahesko nuri ko mursidi. Kova vezanje stepen si “besiret”- znacilpe e iljesko dicipe firaset kaj dicolpe na javno e Allahesko nuri po mursidi. Tedzelijat jek mursidi si murid kaj sar jek oluka. Muridi si kaj piro ilo thaj ljubav paglol ko po mursidi. Rabbita si jek isto katar o kur'ansko naredba kaj razmislil jek katar kaj dicolpe murakabe kova si jek ljubav kaj dicolpe ko Allah. Kola kaj nimadzen rabbita vacren”Sose te misliv so si insano” a sose ni razmisli so si Allah insano. Sose ni razmisli sar si o plod thaj cerdilo o insano? Golese kola ucenjakora vacren” kaj o Allah si kova kaj col koja gudzi te razmisli amen lestar” thaj vi aver si but aver te vacar katar e rabita thaj razmisljanje kotar o Allah. O Allah dz. s. hu. te aracolamen katar kola godza kaj hohavolamen o sejtano ljanetulah. 5.Te kere zikri thaj vird? Amen vec lipardam vaznos thaj maj bitno koristora virdora thaj zikre. Ano amro usuli e tarikatesko postojil zikri iljesko zikri, lataifa i zikri nefjisbat... Zikri iljesko lataifa kerdol lafzi- dzelal Allah, Allah, a zikri nefjisbat si vacaripe LA ILAHE ILLELLAH te kotroli ci frima (disanje) cutu po imamo ibni Mutalib Alija r.a. Pe lesko cavo imam Hasano kana pabilo ljesko adral o trupi lese dijelor unutrasnosti pabard o zeheri savi frima sale(disanje) savi frima disanje patnaj sale razmisliv te avav me gja pe kova stanje. A vi gja po imam Huseno kana acilo o maj cekno cavo katr o ibni Mutalib Alij lesko unuko Alijul Ekber savi frima sa e imam Huseno te dicol pe cave 6 e besego sehidi savi frima sale le (disanje) pralalen pejalen cotumen pe kova razmislajnje thaj ka dozivljin kova disanje sar e imamor amare. Amen vacrdam so si Sufi? Kava pitanje nasti prala thaj pejalen te mota sose bud dzene roden o drom te dzanen so si sufi. Bud pral thaj peja ano tarikato silen pitanje a so si sufi? a so si tarikato? Svako po misljenje vacren uzalud si golese roden pravi sejho te motol tumege so si Sufi thaj Tarikato? Dzezba ? Ka da jek objasnjenj katar o kur'ano sura vacrel (Ez-Zumer:23) “ KATAR KOVA GLASO E KOZA JEZILPE” thaj vijek sura isto motol penol “disave pral ani piri dzezba roven” sura(el-Maida:83) “ KAN ASUNEN O KUR'ANO E POSLANIKOSKO DICE SAR O ROIPE E ASVA KATAR E JAKA PICAN.” (En-Nedzm:43) “ VI O ASAIPE KEROL ROIPE” 1. O kadidati kaj sile volja te avol ano tarikati mora te azucarol nekoliko cona ili jek bes te primole o ucitelji tako zvano Mursidi-kamil ili o Seho. Bud sehora primon e pralen ano tarikati i bez uslova tako zvano upoznaisajle o seho primole odmah te kerdol muhibi. Znaci svako jek tarikati katar 12 tarikata naj jek, na keren po pravilno buki jek manusesa ili pejas te primolpe ko tarikati te kerol be'jati. 2. Mutasawwif: Nevo (muridi) muhibi ili kaj magel te sledil duhovnog seho: fakira si core pe kaja dunja ili dervisi (personi) 3. Sufija si sledbeniko misticnoj drom kola kaj roden te avolen iskustvo katar o tewhid... samo kola kaj silen naprednos ane praktika e tarikatosi. 4. Tarikati ano Islami vacaren.....si duhovno drom thaj. tesavvuf sufizam ili "esotericismi"... kova alav iklol mozda adar Suf = vune ili safa = cistoca. A pe aver metoda si adral batin si pacaipe. 5. Cerdilo: Primilpe muhibi (e muridesko)si po jek con ili vise cona kaj roden ucitelja thaj roden po CILJ pe dunja ili po stepeni te aven BARE. 6. Alav sufi si razno skuripe ano Islami. Kava alav sufi si cistoca thaj djaglipe. Znaci sufi si alav kaj cudla pestar kret okola e djugale alav kaj sale. Kola Kret so sa katar o temelji e manusesko djugale motolpese o drom e djugalimasko. Kova kaj sile djaglipe ano illo. Le sile uvek odgovor katar o Ilo se naj aver djaglipe se o ilo. Kava pacaipe acilo jek vacaripe katar e sufijora pe but e ciba(o vacaripe) ane Idija, Arabij thaj pe aver razno tana kaj vacarde aglal 1000 bes. Kava isto si vi pe aver e bud tana sar alav thaj dokometalno kaj, si sar ane publikacija o vacaripe thaj o pusipe e sufijengo. So si Sufija? kava si jek motodipe si but, djene roden thaj istrazin te asunen so si sufi. Alav si kava drom sufi e spirtosko thaj o kljico kalje dromesko si tanja. Kale dromesko vacaren kaj si sar cudno drom. O Sufizam naj religija as kulturizacija sekta. O sufizam naj samo adar o istok as adar o zapad. Sufizam avol katar jek Djaglipe kaj sa uvek thaj uvek ka avol putardo o udar e djaglimasko kaj si tacno. Sufijora izbegin rekla kazala izbegin katar o djugalipe thaj vi aver bud buca. e sufijora pacan samo po Allah thaj po mursidi thaj po Ibadeti postovanje e Allahesko. Inshallah te acara vijamen kova ukus Allahesko sar kola kaj sesa pas lede thaj te aven zadovljni vi amen , a vi kola ko dzilabol kava muhabeti a vi ko ni dzilabol kav muhabeti. saban_abazi2000@yahoo.com
Posted 00:44

5 comments


jek puciba bas o ruhanija
dali saj te objasnine mange kola tarikatija tane ruhanije a kola tane nevsalije em ko rufaie kozom kolija isi em sube eke akava samo
Posted by kurta


ODGOVOR KATAR O RUHI E KURTA
Seelamu Alejkum Ja hu Ruhanijet si kola pral kaj si ano tarikato Nevsalije sar tu pral kaj vacre kola pral si kat co nefsi katr o dad thaj katar edej rodjeno co pral. Ke rufaije kozom kolora si me sem Kaderija tarikat-Rifai medjutim me nastiv te vacravtuce na javi sode kolaora si. Koa prvo prala prestavitu ko sijan pa inshalllah ka cera muhabeti maj but O Allah inshallah te nagradiltu Dzennet kaj javisalan amedje kao prvi musafir inshallah o Piri te nagradiltu o Sejho. Mugro E mail djane javitu u svaka doba. saban_abazi2000@yahoo.com Huuuuuuuu


ilahuuuuuuuu
eselamun alejkum saj li te canav ko tano kaderija hem savi bavca
Posted by kerim


E PRALESKO ODGOVOR KERIM
ESSELAMU ALEJKUM PRALA KERIM: Drago si mage prala kerim kaj javisalna mage o Allah te nagardiltu Dzenetesa, a vi cire familiya inshallah. Kao prvo te izvinima tuke te kere halli za odgovor zakasnjenej. Posto si ciri zelja te djane ko sa Kaderija posto kava muhabeti naj na javno skurime medjutim me vacrva mage ali inshalah ka skuri na javno katar o piri Abdul kader Djelani k.s. Kadirije: Derviski red tarikat akardol po alav Abdelkadiru al- Dzelani 1166 sas upravitelji habiliska skaola ane mederesa thaj ribata ano Bagdat. O piri k.s. Vov dja pestar majbut thaj cidla ano al- fath ar rabbani knjiga. Jek sar maj pidjardo ano piro zamano e piresko thaj pe duj one icarola skole a kola sesa ibni-al Asira ane koja skola motol jek poznat pisac Jakut kaj o piri mukal jece manuse naklo e dunjaj 1176, 1177. Posle kola duj zgrade sesa zrtva thaj pabile pozar ano Bagdat god. 1258. Legi uprav pripadila pirese k.s Abdulkadir sas veoma skola popularna postovan pe knjiga kaj motol. "Bahgat al- asrar" kote nalazilpe tacno o spisako leskoro potomko ljesko naslestvo sasa ljesko cavo Abdelvehab (1157-1196), po hidjretu 543 god. la pe peste e mederesa pe dadesi posto o piri naklo e dunja lljesko cao la e skola te rukovodil. (1214) Sejh Isa sas baro ucitelji hadisora thaj sudija sas poznat tahj sar pjesnik (djila kaj djilabol). Sejh abdel Rezzak (1134- 1207) sas baro alimi ucenjako thj baro hafizi sar lesko dad o piri k.s thaj sas vi baro istinoljubav (kamlo) sale katar po dad duhovno pravc sar ljesko dad o piri k.s. Bagadt, majbut ane Bosan, Turska thaj Kosovo ali veoam cara thaj vi indija po kret svijeto (1492) Sasa vi o Sejho Musa sar alimi djelo ane Damsak verovatno sar vakeren ane knjige kaj vi kote naklo(mulo) sejho Musa. Privatni Zivot Zanimljivo si kaj e Piresko dicipe sasa na javno te dicele ljeskere prala thaj vi leskere dervisa. 521 go. zivota o piri ni mislisarda te zinilpe te avol duhovno baro. E pirese k.s. sas kova zapreka po drom Duhovnost teni zinilpe. Sale baro kotakt e narodosa thaj vi pokorisaljo e poslanikose a.s. emresa pe taktika ljesi dja jek nasihati (primer) zenisarda 4 romanj kola romanj lese sesa odanos e pirese pe kret e buca sale cavore (49) 27- cave thaj 22- ceja. Kala 4 cave sesa maj poznato cave lese sejh Abdul vehab,sejh Isa, sejh Abdur Rezak. sejh Musa. Von idjarde o nasljestvo e Pireskoro k.s. Sejjid Ebu Muhammed Abdul Kader bijado si ano Naifu ane pokraina Gilan dumutani Perzija ano con Ramazanosi 470 god pe hidzra ili 1077 pe krstijasko kaledari. Ljesko dad sa lesko alav Ebu Salih sasa baro ljubitelji e Allaheskoro. Vov si potomak imami Hasan thaj katar o imam Husejn a.s. thaj e pejgaberesko potomak (Kako) Midjo thaj e Fatima. E dej e Salihesi sasa e Abdulahesi cej o alav lako sa Savmaia potoma si katar o Imam Husejno. Golese si o Abdul Kader piri potaoamk Hasan Husejn a.s. thaj katar Alija. O Allah te avol zadovolajn pe lede Amin prala kerim nidjanv dali ka ave zadovoljan kale muhabetese ali pokusi te avol o piri ko ciro ilo thaj vi kava muhabeti ane ciro um(godji) cara dublje misli pan ce jaka thaj misli pe kava muhabeti ka dike opsirnije muhabeti inshallah ka avoltuce jasno thaj kava potomak inashala o Dzenabi Allah te cerol kabuli. Te ceremage hali ako naj dovoljno kava muhabeti iljesko. Ker Halali greske ano skuripe huuuuuuuuselam alejkum slucajno rodindor nesto dikava akaja strana tumari.dikava deka prestavinenatumen sar sledbenikja e kadirijengere.ake jek puciba te saj:soske o abduk kadir k.s. vakerga:mro stopalo tele e evlijengere mejna?.selam alejkum o odgovor bicaven kimi adresa selam.
Posted by asik


Post a Comment:Search zoomshare.com

site  zoomshare

Subscribe

Enter your email address: